Håkan Wetell om fler MFF-biljetter: ”Hoppas på en lösning i eftermiddag”

Kamraterna ringde upp IFK Norrköpings tf klubbdirektör Håkan Wetell för att bland annat fråga hur det går med att ordna fler biljetter till MFF-matchen.

IFK:s tilldelade 2000 biljetter till bortamatchen mot MFF tog slut snabbt. Men nu jobbar man på att skaffa ytterligare platser. IFK hoppas det blir ytterligare 1000 stycken. Det kan i så fall bli på etaget under de 2000 andra platserna som IFK har fått.

– Vi hoppas kunna få det klart i eftermiddag. Malmö har uppfyllt sin del som förening genom att erbjuda tio procent av platserna till oss. Sen finns möjligheten att de släpper mer, men det kräver mer säkerhet i form av vakter och staket som IFK får bekosta i så fall. Men vi har inte fått prisuppgiften ännu, säger Håkan Wetell som betonar att det finns en bra inställning från MFF att lösa detta.

Håkan Wetell har varit tillförordnad klubbdirektör sedan i augusti och är det fram till årskiftet. Han berättar lite grann om hur han ser på sitt arbete under hösten.

– Det är positivt är att mina kunskaper stannar inom föreningen eftersom jag åter träder in i styrelsen nästa år. Det är lite ovanligt och nytt att kunskaperna stannar kvar. Tidigare har de ju försvunnit med rollen. Jag har lärt mig mycket om organisationen och har arbetet med att identifiera vad som är i vägen för att man ska kunna göra sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att de som jobbar med marknad ska kunna göra just det.

Därför kommer IFK från och med måndag åter ha en heltidsanställd kanslist som ska utföra “traditionellt kansliarbete”. Som att hantera biljetter, årskort och servicen gentemot medlemmar och andra som är i kontakt med IFK. När det gäller den utlysta tjänsten som ekonomiassistent tillsätts den första december.

Det sportsliga går bra för IFK och föreningen nyanställer. Men när det gäller det ekonomiska utfallet för året när det gäller exempelvis marknad- och sponsorintäkter kan inte Håkan Wetell idag ge något svar.

– Det hamnar på Peter Hunts bord framöver. Det finns ingen summering för detta idag.

KAMRATERNA

Nya klubbdirektören vill förbättra IFK:s service och information

Håkan Wetell heter IFK Norrköpings nya tillförordnade klubbdirektör som ersätter Magnus Karlsson som ju fick lämna sitt uppdrag i juni. Håkan sitter i styrelsen och har under nästan tio års tid arbetat med sociala frågor i IFK.

Kamraterna pratade med Håkan om hans nya tjänst inom IFK.

Vad är det du ska jobba med?
– Det är ju många stora och små frågor i en förening, och under tiden en ny klubbdirektör ska rekryteras behövs någon som har hand om frågor som rör ekonomi, kansli, service till medlemmar och marknadsfrågor. Det som pågår i vardagen men inte handlar om fotbollen, kan man säga.

Du har under många år arbetat som ”human resource” i IFK och är med i ledarstaben. Är det en fördel nu som klubbdirektör?
– Ja, det tror jag. Jag känner alla i laget och många på kansliet, vilket nog är en fördel och lättare för alla när det handlar om en temporär lösning.

Vad hoppas du kunna bidra med?
– Vi har inte hunnit prata igenom allt med styrelsen, men vi vill ha en bra servicegrad mot medlemmarna och se till att kansliet fungerar. Det är många som intresserar sig för IFK och informationsbiten är viktigt.

IFK får ju en del kritik för att inte vara jättebra på information och marknadsföring.
– Det är inget nytt, och det är därför jag nämner det. Det är viktigt att vi är noggranna och bra där. Sedan vill jag poängtera att vi har råd med det vi har när det gäller resurser.

Du är tillförordnad från 10 augusti till årets slut. Finns det några tankar om en fortsättning?
– Nej, det är inga diskussioner om det. Nu hade jag en möjlighet att ta tjänstledigt från mitt jobb som rektor så det passade bra.

KAMRATERNA