Inför årsmötet: ”Vill få chansen att ställa frågor om det sportsliga”

Till kvällens årsmöte har det inkommit en motion om att IFK vid minst ett tillfälle utöver årsmötet ska bjuda in till ett medlemsmöte för att ge medlemmarna ökad insyn i föreningen.

I IFK Norrköpings stadgar står det att:

  • Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter

IFK-supportern Marcus Carlsson tycker att IFK kan göra mera för att medlemmarnas rättigheter ska kunna uppfyllas. Därför har han lämnat in en motion som i sin helhet lyder:

Att IFK Norrköping ska vid minst ett tillfälle, utöver årsmötet, erbjuda medlemmarna en sammankomst. Sammankomsten ska ge medlemmar möjligheter att ta del av information kring föreningens angelägenheter. Medlemmar ska få chansen att ställa frågor och diskutera föreningens angelägenheter. Enkelt uttryckt ett medlemsmöte.

Vi ringde upp Marcus Carlsson för att höra mer om förslaget.

Varför har du lagt motionen?
– Jag har saknat ett medlemsmöte och vet att många andra klubbar har det. Jag har saknat att kunna ställa frågor och få information om läget i klubben mer än en gång per år, både när det gäller det sportsliga och ekonomiska. Det är långt mellan årsmötena.

Tycker du att man får något värde som medlem idag?
– Det har varit dåligt tidigare. Jag tycker inte att det har gett så mycket, förutom möjligheten att gå på årsmötet. Men kan man få extra medlemsmöten kan det öka mervärdet, man blir mer delaktig, säger Marcus som dock nämner en positiv sak i att medlemmar och årskortsinnehavare har förtur till biljettsläppet mot Hammarby.

Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan föreningen och medlemmarna?
– Kommunikationen utåt med sociala medier och hemsidan tycker jag är bra. Men det är ju envägskommunikation och det är lite svårt att få chansen att ställa frågor då.

IFK har inte haft någon kontinuitet när det gäller klubbdirektörer de senaste åren. Tror du det har påverkat kontakten mellan föreningen och medlemmarna?
– Jag vet inte, men det är inte optimalt att byta så ofta.

I vår ska väl IFK ha en sammankomst som heter ”Avspark”?
– Jag såg det, det verkar vara en form av kick-off. Jag har tolkat det som att det är en träff för medlemmar och sponsorer.

Är det något sådant du eftersöker?
– Alltså, jag tänker mig väl ett medlemsmöte utan det formella med att fatta beslut och så. Årsmötet fokuserar mycket på det ekonomiska och föreningen, men jag vill få chansen att fråga Jens och övriga ledningen om det sportsliga.

KAMRATERNA

Fotnot: Länk till motionen på IFK:s hemsida.