Kamraternas enkät – hela resultatet

I slutet av sommaren genomförde vi en enkät om vad fansen tycker om IFK Norrköping. Under hösten har vi redovisat resultatet inom tre områden – kiosk- och restaurangutbudet på Parken, souvenirutbudet samt kommunikationen i sociala medier. Nu presenterar vi resultatet för hela enkäten.

Enkätundersökningen genomfördes mellan den 23 och 29 augusti 2016 och baseras på knappt 540 svar. Enkäten spreds först via vår blogg, Twitter, Facebook och Go Peking och delades sedan vidare. Vi vet inte vilka som har svarat på enkäten men har ingen anledning att tro att resultatet manipulerats på något sätt. Man kan dock inte säga att resultatet är representativt för alla som besöker Parken. Däremot så bedömer vi det som mycket sannolikt att många av de tendenser som syns i enkäten hade synts även med ett större och representativt underlag.

Eftersom det är ett par månader sedan enkäten besvarades kan det ju vara så att resultatet hade blivit ett annat om vi ställde frågorna idag. Vi hade tänkt att presentera hela resultatet lite tidigare, men har helt enkelt inte hunnit med.

Vid sidan av de fasta svarsalternativen har det inkommit flera hundra fritextsvar. Det är tidskrävande att gå igenom alla, men vi har tagit med en del av dem. Till exempel sådant som många har nämnt. Däremot har vi utelämnat saker som rör enskilda personer då vi inte tycker att det bidrar till något i det här sammanhanget.

Syftet med enkäten har dels varit att få ett bra underlag att skriva artiklar på, dels att IFK ska kunna ta del av resultatet och använda det i sitt förbättringsarbete.

Det tre områden från enkäten som vi redan har skrivit om finns på länkarna nedan:

Här följer resultatet för varje enskild enkätfråga. Förutom de områden som vi redan har gått igenom är vår tanke är att följa upp fler saker från enkäten lite längre fram.


80 procent är under 50 år. Detta kan bero på att äldre personer inte finns på sociala medier i lika stor utsträckning?


När enkäten genomfördes hade IFK spelat 10 allsvenska matcher på Parken.

Mat och dryck i samband med match

Följande frågor i enkäten rörde vilka vanor fansen har när det gäller att handla mat och dryck på Parken, och/eller något annat ställe i anslutning till arenan.

Vi pratade med Åsa Stenmark, restaurangchef, om utbudet på Parken och fansens önskemål.

Svårt att se vad det står? Klicka för större bild!

 


Här följer ett urval av de kommentarer som kom in kring Parken:

”Att alla som pratar i mikrofon tar det lugnt och använder en bra retorik, då högtalarna är under all kritik.”

”Snabbare betjäning i kioskerna framförallt i halvtid.”

”Måla väggar ljusa och gör Parkens innandöme trevligare.”

”Hybridgräs istället för konstgräs för den riktiga känslan och lukten.”

”Pausunderhållningen är ju närmast obefintlig.”

”Måla detaljer på arenan i klubbens färger. Ledstänger, väggar tapetsera mer om nutid.”

”Halvtidsunderhållningen (eller före matchstart) är ofta riktigt trist – bilar som kör runt är värst! Dansunderhållning är trevligt – det kan ses bra oavsett var man sitter.”

”Långsam kö till kiosken. Omöjligt att se hela matchen och hinna handla i halvtid.”

”Mer IFK-musik.”

”Lägg ner halvtidsunderhållningen och framförallt sänk musiken så man kan prata med sina bänkgrannar.”

”Matchprogrammen är mest reklam och inte nått nytt, Borde innehålla 10-20 sidor om båda lagen (med ny info) för att det ska vara värt att köpa ett nytt varje match.”

”Tydligare skyltning om stolsnummer. Vart platserna är. Tex Sek N rad 4 plats 1-34.”

”Måla innandömet med IFK-motiv för att skapa mer ifk-känsla över parken.”

”Gamla tiders matchmusik vore en höjdare att få uppleva igen.”

”Jag saknar orkestern i halvtid.”

”Det är i princip omöjligt att handla i pausen då det tar för lång tid.”


Souvenirhantering

Vi tittade också närmare på frågorna som rörde IFK:s souvenirer då många var missnöjda med vad IFK har att erbjuda. Vi pratade med dåvarande klubbdirektören Patrik Selin som lovade bättring. Senare under hösten lämnade Patrik rollen som klubbdirektör för att istället arbeta mer med – souvenirförsäljningen.

Omkring hälften lägger under 500 kronor per år på souvenirer.


Det sportsliga

Vi frågade inte särskilt mycket om det som händer på planen. Men den här frågan visar att förtroende är högt för det Jens och co. 97 procent har ett högt eller mycket högt förtroende för den sportsliga organisationen.Biljetter och årskort

Här följer ett urval av de kommentarer som kom in kring biljetter och årskortshantering:

”Förenkla biljettköp via nätet, nu känns det väldigt krångligt för ”engångssupportrar”, vet flera vänner som avstått köp, eller där jag varit tvingade att hjälpa till för att dom ska gå. Samt hanteringen runt årskorten.”

”Hemsidan är rörig vad gäller biljetter osv.”

”Bättre prisdifferentiering. Dyrare biljetter/årskort på de bästa platserna och lägre ut mot kanterna och ovanför pelarna. Många snålköper på Curvan.”

”Satsa på att vara övertydlig i kommunikation och information. Biljettstrulet inför CL-kvalet var katastrofalt dåligt. Även årskortsförsäljningen i vintras. Håll det som lovas. Kampanjer som aldrig blir av och försäljningsstarter som försenas är oerhört irriterande.”

”Förenkla för de som ej bor i Norrköping. Ingen vill åka till kansliet. Det gäller antagligen även Norrköpingsbor som har annat för sig. Även kanslipersonal får tid över till annat.”

”Luddig info kring CL-matchen framförallt. Till vanliga seriematcher är det sällan något och klaga på.”

”Som många nämnt på diverse forum så skulle man ha ett slags system att om man inte kan av någon orsak ta sig till matchen rapportera in det till IFK så dom vet att min plats finns ledig och någon annan kan ta den istället.”

”CL-biljetterna var under all kritik, kändes som det var svårare att få tag på biljetter och information än att klättra Mount Everest.”

”Borde gå att göra smidigare via internet.”

”Det bör gå att lösa smidigare via internet. Dock plus till att kansliet är duktiga på att svara på frågor.”

”Gör det lite lättare för folk som inte bor i stan. Tex årskort osv. Annars bra jobb, köerna blir mindre och mindre innan matcherna.”Ordförande och styrelse

Peter Hunt sitter säkert som ordförande. Åtminstone om deltagarna i enkäten får bestämma. 85 procent har ett högt eller mycket högt förtroende för honom.

Även för de övriga personerna i styrelsen är förtroendet högt. Vi skrev förresten i februari en text om doldisarna bakom Hunt.


Kommunikation och sociala medier

Kommunikation i sociala medier och med hemsidan var ett område där IFK verkligen fick högt betyg i princip rakt igenom. Hela 90 procent tycker att det material som kommuniceras är bra eller mycket bra. Däremot kunde informationen vara tydligare, tyckte en del.Här följer ett urval av de övriga kommentarer som kom in kring IFK Norrköping i allmänhet:

”Hörnet och berget måste byggas igen snarast, man skäms varje gång man ser det. Även stolarna på Östra måste bytas så det ser enhetligt ut. Det enda folk utifrån pratar om när det kommer till ”Östgötaporten” är att det ser ut som ett strandat byggprojekt. För det är det enda dom ser. I TV-match in och TV-match ut så skickas bilderna på en halvfärdig arena med diverse olika stolar som Mumintrollet har hittat på loppis. I övrigt så är jag en väldigt stolt och glad supporter.”

”Tycker att det mesta går åt rätt håll, både sportsligt som arrangörsmässigt. Gillar den långsiktighet som jag upplever att man har nu. Satsningen på egna talanger är klockren! Mycket bra jobbat! Ett tips är att börja titta på verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Att prylar är schysst tillverkat, fairtrade, ekologiskt etc. Skulle nog vara sugen på att köpa mer om man visste att det var justa produkter. Varför inte kolla om det går att få energi från solceller. Eller, den dagen det finns att tillgå, montera såna där plattor som alstrar energi när folk går på dom. Tänk er att ha en mätare som visar hur mycket energi Curvan ger när publiken hoppar!”

”Det finns gott om förbättringsmöjligheter. IFK har blivit öppnare och mer positivt till oss supportrar. Fortsätt med det. Ha mer framförhållning med supporterorodukter. Gärna fler träningsmatcher mot kvalificerat motstånd.”

”Vakter och publikvärdars attityder är ett problem, dom verkar idagsläget inte för ditt välbefinnande.”

”Fortsätt på den inslagna vägen! Som boende i Sthlm så är man beroende av bra o snabb info. Öppna träningen förra sommaren t ex var en kanon grej.”

”Organisationen är oerhört sluten och allt annat än transparent. Som supporter, men framför allt medlem måste man kunna få information om föreningens styre på ett lättillgängligt sätt. Idag är styrelsen oerhört anonym bortsett från ordf. IFK har massor att vinna av att lyssna på sina supportrar … ”


Till sist vill vi tacka alla som tog sig tid och svarade på enkäten!

KAMRATERNA

Kamraternas enkät: Höga betyg för IFK:s arbete i sociala medier

I den stora enkäten som vi genomförde tidigare i höstas visade det sig att fansen överlag var positiva till IFK Norrköpings arbete med hemsidan och sociala medier. Hela 90 procent tycker att det material som kommuniceras är bra eller mycket bra!

Nästan 540 personer svarade på webbenkäten och frågorna som rörde klubbens kommunikation var något som respondenterna överlag var mycket nöjda med. Drygt 63 procent svarade att det material som kommuniceras är bra och knappt 27 procent tyckte det var mycket bra.

kommunikation-2

IFK har under de senaste åren förbättrat sin kommunikation rejält, inte minst när det gäller hemsidan och sociala medier. Det har tidigare gnytts lite bland fansen att kommunikationen inte har varit så bra som man kan förvänta sig av en allsvensk klubb.

Men IFK insåg att kommunikationen är viktig och heltidsanställde för några år sedan personal för att arbeta heltid med till exempel hemsidan, klubb-TV och sociala medier. Jack Nordholm, som jobbar med IFK:s kommunikation, sa så här till oss förra året:

”Men man måste vara närvarande i de kanalerna som finns, annars tappar man i trovärdighet.”

IFK är aktiva i flera kanaler, förutom egna hemsidan även på sociala medier. Efter hemsidan är Facebook den kanal som flest av de svarande uppger att de får information från. Men även appen Peking Inifrån har seglat upp som en stark källa till information. Sex av tio som har svarat på enkäten uppger att de får info från appen.

När det gäller just frågor kring sociala medier finns det dock anledning att tro att enkätens resultat inte speglar verkligheten riktigt. Eftersom många av de svarande fått kännedom om enkäten via just sociala medier lär sociala medier-användare vara överrepresenterade bland de svarande. Av de människor som inte använder sociala medier alls lär få ha besvarat enkäten. Om man hade frågat IFK Norrköpings publik i sin helhet hade man förmodligen fått lägre siffror för alla kanaler.

kommunikation-3

Men att finnas i fler kanaler är inte helt problemfritt. Det blir svårare att hålla ihop arbetet och ha en samlad och tydlig kommunikation. Det kan också vara oklart för mottagarna vilken kanal som gäller och om det ges olika information i olika kanaler.

Att fansen ska behöva följa IFK i alla kanaler för att inte missa något kan inte heller vara rimligt, utan man bör få samma information överallt om det inte är tydligt definierat vad de olika kanalerna är till för. Att hemsidan till exempel används för information X medan Instagram används för information Y.

På enkätfrågan om man tycker att informationen är tydlig och om man får den information man behöver svarade 64 procent att den är ganska tydlig och 20 procent att den är mycket tydlig.

kommunikation-1

Här är det så klart önskvärt att IFK ökar tydligheten i sin kommunikation. En orsak till att man inte är tydlig nog kan ju vara att klubben har många kanaler att hålla ordning på. Av våra egna erfarenheter kan det ibland upplevas att viss information bara förmedlas i särskilda kanaler, och därför kan missas om man inte följer alla.

En annan anledning att IFK:s kommunikation vad gäller tydlighet fick ett sämre betyg än kommunikationens innehåll kan också ha att göra med att enkäten gick ut någon månad efter IFK:s hemmamatch i Champions League mot Rosenborg. Många av de svarande var kritiska till IFK:s biljetthantering och menade att  kommunikationen var otydlig i samband med den matchen.

Vi frågade Jack Nordholm i våras om IFK har någon strategi för att hålla ihop kommunikationen i alla kanaler. Så här sa han då, i samband med att appen Peking Inifrån lanserades:

”Vi lever ju i ett informationssamhälle, man får kämpa för att hålla sig uppdaterad. Vi ser appen som ytterligare en kanal i vårt flöde. Den kommer inte ersätta något förutom kanske Periscope som vi använt sparsamt.”

Peking Inifrån verkar vara en ganska stor satsning från IFK. Men på hemsidan finns ingen information om den vad vi kan se. Däremot finns det på i sidhuvudet ikoner med länkar till Facebook, Instagram och Twitter.

När det gäller rörlig media har man ju inte bara Peking Inifrån utan också klubb-TV:n IFK Play. Hur man tänker kring båda dessa videotjänster känns lite lite oklart. Men kanske är Peking Inifrån mer för korta snabba intervjuer efter matcher, medan Play är mer ordnade intervjuer i studio.

KAMRATERNA

Fotnot: Enkätundersökningen genomfördes mellan 23 och 29 augusti 2016 och baseras på knappt 540 svar. Enkäten spreds först via Twitter, Facebook och Gopeking.net och delades sedan vidare. Vi vet inte vilka som har svarat på enkäten men har ingen anledning att tro att resultatet manipulerats på något sätt. Man kan dock inte säga att resultatet är representativt för alla som besöker Parken. Däremot så bedömer vi det som mycket sannolikt att många av de tendenser som syns i enkäten hade synts även med ett större och representativt underlag.

Läs också:

Klubbdirektören om IFK-fansens missnöje med souvenirutbudet: ”Viktigt att ha attraktiva produkter”

I vår stora enkät om IFK Norrköping handlade ett område om IFK:s souvenirutbud. Majoriteten av de som svarade på undersökningen är missnöjda med vad IFK erbjuder. Vi pratade förbättringsarbete med klubbdirektören Patrik Selin.

I enkäten, som besvarades av 538 personer, svarade cirka 60 procent att souvenirutbudet är dåligt eller mycket dåligt. I fritextsvaren stod det bland annat:

”Finns inga stilrena souvenirer.”
”Det måste gå att öka souvenirutbudet.”
”Skapa mer ’neutrala’ plagg som man kan bära utanför matchdag.”
”Större utbud på småprylar, förbrukningsvaror i shopen eftersöks.”
”Finns inget urval på snygga kvinnliga supporterkläder.”

tycker-om-souvenirutbud
IFK kan verkligen förbättra utbudet tycker enkätdeltagarna.

Patrik Selin är IFK Norrköping klubbdirektör. Han har tidigare arbetat inom retail på bland annat Media Markt och Intersport. Vi ringde upp honom för att höra hur han ser på missnöjet bland fansen.

– Det är självklart att vi vill ha ett sortiment som tilltalar alla, säger han och menar att man gärna tar emot önskemål på vilka produkter som efterfrågas.

Är du förvånad att det ser ut så här i vår enkät?
– Jag har jobbat med retail i 25 år. Att ha ett sortiment som är hundraprocentigt klockrent är en utopi. Det som är intressant är att ta det ett steg längre; att se vad som saknas så att vi kan hjälpa till att ta fram intressanta produkter.

kopte-senast-souvenir
Nästan hälften har köpt något i år.

Trots att så många är missnöjda med utbudet har nästan hälften köpt en souvenir under 2016. Hur tolkar du det?
– I ett rent marknadsekonomiskt perspektiv så betyder det att man tycker om produkterna, annars skulle man inte köpa dem. Vår strävan är att utveckla detta. Med min bakgrund inom retail ska vi vara oerhört lyhörda för vad man tycker och tänker.

Hur då?
– Det är rätt enkelt, man kan ha en dialog i ett forum där man träffar olika supportergrupper och göra undersökningar. Utifrån det kan vi skapa ett sortiment som tilltalar.

Planerar ni att ha sådana forum?
– Vi har haft diskussioner med supportergrupper om vad som kan vara passande. Det finns två sidor av myntet: volym, och short living med en livslängd på en-två månader. Att hitta en kombination med en bas som är är volymdriven och en med edge-produkter är det charmiga och krispiga.

Du kommer ju senast från Media Markt. Finns det något som IFK:s souvenirförsäljning kan lära av hemelektronikhandeln?
– Kanske inte så mycket från Media Markt, men från en Intersportbutik som jag ägde i tolv år i Norrköping. Det är viktigt att ha attraktiva produkter som har bra kvalitet, och säkerställa att det görs på ett tillbörligt sätt så att vi inte har fel tillverkare.

Idag går det att köpa souvenirer på bland annat kansliet, på arenan vid matcher, i Stadium-butiker och i webbshopen. Vi frågar Patrik om det är någon kanal som är extra viktig för souvenirförsäljningen:

– Tittar man framledes så ska det vara vid matcharrangemangen, när vi har över tio tusen på Östgötaporten som kommer till oss. Där vill vi naturligtvis sälja och ha ett sådant sortiment att man får med sig hem det man vill ha.

Klubbdirektören säger att man till säsongen 2017 kommer ha en ”helt annan approach på merchandising” och nämner exempelvis undersökningar som ett sätt att ta reda på vad som saknas i sortimentet.

– Vi kan inte bara köpa hem en massa varor som ligger på hyllan och sen rea ut dem. Vi måste göra det med smartness.

Har du någon uppfattning hur ni står er gentemot andra allsvenska klubbar när det gäller försäljning av souvenirer?
– Pratar man runt med kollegor i Allsvenskan så förstår man att det inte är så lätt som man kanske tror att spruta ut supporterprodukter, förutom basprodukter som halsduk och matchtröja. Många skulle nog vilja vara lite bättre. Vi har inte en kultur som i England eller i Mellaneuropa. Men jag känner att det blir bättre för varje år som går. Man köper en supportergrej utifrån ett stolthetsperspektiv.

Omkring hälften lägger under 500 kronor per år på souvenirer.
Omkring hälften lägger under 500 kronor per år på souvenirer.

I enkäten framkom det önskemål om att medlemmar och årskortsinnehavare borde få rabatt på en halsduk eller någon annan souvenir.

– Alla möjligheter finns. Inom retail jobbar man med kundklubbar, att medlemmar har mer förmåner än andra som inte är lika lojala. Det tittar vi också på, säger Patrik.

KAMRATERNA

Fotnot: Enkätundersökningen genomfördes mellan 23 och 29 augusti 2016 och baseras på över 530 svar. Enkäten spreds först via Twitter, Facebook och Gopeking.net och delades sedan vidare. Vi vet inte vilka som har svarat på enkäten men har ingen anledning att tro att resultatet manipulerats på något sätt. Man kan dock inte säga att resultatet är representativt för alla som besöker Parken. Däremot så bedömer vi det som mycket sannolikt att många av de tendenser som syns i enkäten hade synts även med ett större och representativt underlag.

Läs också: Restaurangchefen om utbudet på Parken och fansens önskemål: ”Vi kan fixa falafel”

Restaurangchefen om utbudet på Parken och fansens önskemål: ”Vi kan fixa falafel”

Snabbare service i halvtid och ett bättre utbud av snabbmat. Det är några saker som deltagarna i Kamraternas enkät önskar. Men Åsa Stenmark, verksamhetschef Parken Event och Arena AB, försäkrar att förbättringsarbete pågår.

– Det är många förbättringar som vi har gjort men som alla kanske inte har uppfattat. Men självklart visar jag den här enkäten för min personal, vi är inte perfekta, säger Åsa Stenmark.

Några kommentarer i enkäten handlar om att kioskerna inte tar kort. Men Åsa Stenmark berättar att det nu går att betala med kort i alla kiosker i arenan som IFK själva styr över.
– En av kioskerna på östra driver vi inte själva utan den är uthyrd året ut, så den styr vi inte över. Den personen hade fler kiosker på arenan tidigare som vi nu har tagit över. Men vi har över 20 kassor i kiosker på arenan, alla tar kort och alla har chip’n’go, att man inte behöver slå sin kod.
– Jag har jobbat ett drygt år och när jag började här var det inte samma publik som det är idag. Publiksnittet har stigit väldigt mycket och det ställer högre krav på försäljningsområden. Det är svårt att hantera när det plötsligt kommer mycket folk.
– Man ska komma ihåg att det är en gammal arena som är ombyggd. Jag hade gärna haft Tele2 att jobba med som många verkar ha som förebild.
– Men vi servar ungefär 150 000 besökare vid femton tillfällen på ett år, och har mindre än fyra timmar på oss att sälja varje gång. Det måste man ha i beaktning. Vi kan inte investera i hur mycket som helst. Nu gjorde vi det i kortläsare senast.

I enkäten har 537 personer svarat på frågor om IFK Norrköping och hur det är att besöka Östgötaporten.* Av dessa är 50% i åldern 30-49 år och 30% 18-29 år. Lite drygt hälften brukar se matcherna från Curvan, 27% från Östra läktaren och 13% från VM-läktaren.

Åsa Stenmark säger att hon gärna tar till sig av åsikter men understryker också att man inte kan lösa allt.
– Nu blir det hyllor runt om i arenan, avställningsytor där man kan ställa ifrån sig sin kaffekopp till exempel.

Men hur ska man generellt få fler att handla på arenan?
– Självklart måste vi se över utbudet. Problemet är att vi inte får laga mat i våra kiosker. Vi är ganska låsta och måste i så fall bygga om dem. Och på till exempel Östra finns inte utrymme att bygga ut kioskerna, det är trångt där redan som det är.

Vissa har efterlyst grillad korv eller sojakorv. Men grilla korv får man inte göra i kioskerna som de ser ut idag. Det finns också bara plats för en korv-värmare, så att ha olika sorters korv i kioskerna är inte heller möjligt om de inte ska ligga i samma spad.

– Vi har ju en food court bakom Curvan, vi ville öppna på andra ställen också. Jag känner själv att jag är ganska trött på korv med bröd. Men utbudet i food courten säljer inte. Vi har provat med pulled pork, vi fyck tyvärr slänga mycket. Vi har provat många olika saker.

Enkät mat och restaurang till Facebook
Större utbud av snabbmat och större utbud av öl och vin önskade sig enkätdeltagarna.

En del önskar mer vegetariskt. Kan det bli så?
– Vegetariskt kan vi lösa i food courten under Curvan. Vi kan göra falafel.

När kan det bli klart?
– Vi fixar det till nästa hemmamatch mot Jönköping.

Många önskar ett större utbud av öl och vin?
– Jag förstår att man tycker att utbudet är lite litet. Vi har försökt att utöka ölsortimentet. I vissa barer får vi bara ha plastflaskor som inte har så bra hållbarhet. Då kan man inte allt för mycket olika sorter. Har man för stort utbud tar det också längre tid för folk att välja. Därför känner vi nästan att man måste begränsa utbudet.

Men är informationen tydlig nog? Det finns ingen info på ifknorrkoping.se eller på nyaparken.se om utbudet i kiosker, pubar eller food courts?
– Det visste jag inte. Men det måste vi ta åt oss.

”Jag tycker inte det är dyrt i kioskerna”

Nästan två av fem svarande i undersökningen uppgav ”Vet ej” på frågan om vad de tyckte om utbudet i pubar och och restauranger. Något som kan tolkas som att många aldrig ens varit där.
– Det är klart att man önskar att fler folk prövar våra pubar och restauranger. Men vi har nästan tusen matgäster under en match utspritt på bland annat Stjärnkrogen, loger och storlogen. Det är vad vi mäktar med. Annars måste vi utöka köket.

Pubar och restauranger

Servicenivån i kiosker och restauranger får generellt högre betyg än utbudet?
– I kioskerna har vi tagit bort alla föräldrar och har nu avlönad personal. Då har vi haft en kurs för dem i bland annat livsmedelshygien och bemötande.

Ett problem är att väldigt många vill handla på 15 minuter i halvtid, med långa köer i pubar och kiosker till följd. Kan man inte styra publiken så att i alla fall vissa handlar på andra tider?
– Innan jag började tror jag att de hade en annan prisbild innan match. Men det är något man kan titta på. Jag såg också att många efterlyser TV-apparater i kioskerna men det finns faktiskt. så att man kan följa matchen även när man står i kön. Det finns inte i alla kiosker men i alla fall i nån kiosk på alla läktare.
Att både hinna köa, handla och dricka en öl på 15 minuter kanske inte är så lätt. Men det finns faktiskt en öl man får ta med sig ut på läktaren.
– Vi säljer 3,5%-öl i i alla kiosker, den försäljningen har ökat mycket. Vi tror att det uppskattas som ett komplement.

Många av enkätdeltagarna har reagerat på priserna i kioskerna. Men Åsa Stenmark tycker att prissättningen är rimlig.
– Jag tycker inte att det är dyrt om vi jämför med andra arenor. Vi ligger inte på nåt sätt över dem. Vi har satt paketpris på t ex kaffe och korv. Vi har lägre priser än ett café.

Kiosker

Men måste ni göra vinst på kioskerna eller kan man se det som en service till publiken?
– Man vill göra nån typ av vinst, men inte ha ockerpriser. Man kan inte jämföra det en med div 3-fotboll där föräldrar står och säljer. Men priset beror ju på mängden man köper in, vi får inte lika bra inköpspris som t ex Ica kan ha.

Varför finns det inte riktig mjölk till kaffet utan bara ”pulvermjölk”?
– Det är en hanterings- och hållbarhetsfråga.

Nån person har efterlyst läktarförsäljning av till exempel kaffe, att någon går runt med en ”kafferyggsäck”.
– Läktarförsäljning har provats tidigare. Men då var de i vägen tyckte många. Men man kan fundera på det, då ska man ha bärbara kortterminaler i så fall.

Många spenderar mer pengar utanför arenan

Bland de som svarade på enkäten var det bara ett fåtal, någon procent, som brukade spendera mer än 200 kronor per match inne på Parken, men över 8% som spenderade de summorna utanför arenan på närliggande krogar. Samma mönster syntes även bland de som uppgav sig spendera mellan 100-200 kronor per match.

Hur ska man locka fler att värma upp på Parken istället för på krogarna i närheten?
– Vi har försökt att ha lite grejer i Teknikhallen. Kapaciteten på arenan är begränsad, med vilka ytor vi kan öppna upp innan match. Det blir en väldigt kort tid innan då man kan fixa allting. Tyvärr har det inte varit tillräckligt mycket folk, men jag tar gärna emot förslag.

inne och ute arenan

Blir det inte svårt om man har mat och dryck i Teknikhallen ibland men inte alltid? Behöver man inte något mer bestående så att man arbetar in det?
– Jo, det är en bra synpunkt. Men i första hand vill man fylla restauranger och pubar på arenan.

Många som går på matcherna har gått på Parken i mer än 10 år, en del mycket längre än så. Vissa har väldigt inarbetade vanor, en matchritual. Är det en fördel eller nackdel?
– Jag tror att det är både och. När vi försökte med lite annan mat märkte vi att folk är vana att äta sin korv. Sen finns det alltid några, ett mindre antal, som gillar förändring. men de försvinner i mängden.

Ölbiljetter eller en app för att snabba upp?

Några som svarade på enkäten tyckte att det tog för lång tid i pubarna. Men det är inte några ölkranar som ställer till det.
-Nej, fatöl har vi faktiskt slutat med för det tog för lång tid.

Kan man förbereda ännu bättre, öppna flaskor strax innan halvtid för att snabba upp betjäningen?
– Jag tycker inte det är optimalt att man öppnar flaskor innan. Men vi kan titta på det.

Nån föreslog ölbiljetter, att man betalar innan men hämtar ut i halvtid?
– Det har vi faktiskt pratat om, men var ska man handla dem någonstans? Vi har också diskuterat att beställa via appar. Vi tittar på det och ser möjligheten. Vi håller på och bygger upp wifi inne på arenan. Swish tycker vi tar för lång tid dock, därför valde vi chip’n’go istället.

En del kommentarer i enkäten har handlat om att pubarna inte är mysiga?
– Vi har pratat om att fräscha upp, ändra om lite i Curva-puben. Barens placering mitt i rummet är inte optimal, men vi kan inte bygga om den i år i alla fall.
– Mera sittplatser vet jag inte, då får inte lika många plats. På många läktare sitter man ju ner under matchen och kanske inte behöver sitta i halvtid.

En person kallade baren på VM-läktaren för ”en skrubb”?
– När jag började diskuterades att stänga ner barer på arenan, jag har slagits för att ha någon form av försäljning på alla läktare. Vi försöker att göra det vi kan. Vi kollar på en alternativ lösning på VM-läktaren. men vi måste ha tillstånd. Sen kan även ha polisen en åsikt om antalet pubar inne på en arena.

Hur ser du på Östgötaporten om fem år, kan det bli en Eventarena?
– Det är ju det man vill, att få igång verksamheten mer än 15 gånger på ett år. Vi vill ju hela tiden förbättra oss.

KAMRATERNA

* Fotnot: Enkätundersökningen genomfördes mellan 23 och 29 augusti 2016 och baseras på över 530 svar. Enkäten spreds först via Twitter, Facebook och Gopeking.net och delades sedan vidare. Vi vet inte vilka som har svarat på enkäten men har ingen anledning att tro att resultatet manipulerats på något sätt. Man kan dock inte säga att resultatet är representativt för alla som besöker Parken. Däremot så bedömer vi det som mycket sannolikt att många av de tendenser som syns i enkäten hade synts även med ett större och representativt underlag.

Vad tycker du om IFK Norrköping? Kamraternas stora enkät är här!

Klicka på bilden för att komma till enkäten.
Klicka på bilden för att komma till enkäten.

Vad tycker IFK Norrköpings supportrar om klubben? Vad funkar bra och vad borde bli bättre? Hjälp oss att få veta det genom att svara på vår enkät!

För att få veta lite mer om vad IFK Norrköpings supportrar tycker om världens finaste klubb har vi på Kamraterna tagit fram en webbenkät. Vi tänker att resultatet i enkäten ska ligga till grund för intervjuer och kommande artiklar om IFK Norrköping. Frågorna rör bland annat supporterdialog, souvenirer, biljetthantering och köpbeteenden på Parken.

Du hittar enkäten här: https://goo.gl/forms/b0n1kluYzXmMqveF2

Sprid den gärna vidare till andra IFK-fans!

Har du några frågor kan du mejla till kamraterna17@gmail.com. Tack för din medverkan!

KAMRATERNA