IFK om planerna på Himmelstalund: ”Stora möjligheter att utveckla ungdomsfotbollen”

IFK:s planer för en ny träningsanläggning för ungdomar på Himmelstalund går framåt. Redan till nästa vinter kan ett fotbollstält med en fullstor konstgräsplan stå färdig. Vi pratade med David Bergström, IFK:s koncernchef, som hoppas att anläggningen ska gynna hela Norrköping – inte bara IFK.

IFK har redan bra träningsmöjligheter på Östgötaporten men det är många som vill nyttja både A-planen och Teknikhallen. Men om IFK ska öka sin ungdomssatsning så är träningsmöjligheterna en trång sektor, faciliteterna på Parken kommer kanske inte räcka till.

Därför vill IFK skapa en ”ungdomscamp” på Himmelstalund Norra (delen som vetter mot Eneby) bestående av en fotbollshall med en fullstor konstgräsplan (vilket Teknikhallen inte rymmer) och flera utomhusplaner med både gräs och konstgräs. Tanken är att anläggningen ska användas av såväl klubbens ungdomslag som andra föreningar och skolor.

Fotbollshallen – som egentligen är en typ av upplåsbart tält av kraftigare karaktär – ska färdigställas först och främst. Bland annat Djurgårdens IF har ett sådant tält på Hjorthagen.

IFK vill också ta över och förbättra de befintliga gräsplanerna på Himmelstalund Norra, samt om några år flytta den konsgräsmatta som idag finns på Parkens A-plan till ”Himpa”.

– Vi har en kunskap om skötsel av gräs och konstgräs via vårt bolag AB Norrköpings Idrottspark. Den bemanningen vill vi använda för att förädla de planer som finns idag och som inte är helt uppdaterade. Vi vill också få till bevattning och ett belysningssystem på de här planerna, säger David Bergström.

Många i kö

Det är många ungdomar som vill börja spela i IFK och idag är det flera hundra i kö. Anläggningen på Himmelstalund ska ge fler möjligheten att bära den blå stjärnan på bröstet.

– Vi ser möjligheten att utöka vår ungdomsverksamhet, att ta emot fler ungdomar och anställa fler duktiga tränare.

Om det stora trycket att komma till IFK fortsätter David Bergström:

– Vi trodde först att det var ungdomar från andra föreningar som sökte sig till oss. Men enligt en uppskattning vi har gjort är det en majoritet som inte är från andra föreningar. Det är ungdomar som aldrig spelat tidigare eller ungdomar från utanförskap som bara känner till IFK. Vi ser en väldig möjlighet för fler att intressera sig för vår idrott.

Campens placering på Himmelstalund hoppas man också ska bidra till att ungdomar i det närliggande Klockaretorpet ska få närmare till fotbollen.

– Här är tanken att se på integrationen runt om ”Klocket”. Det finns möjligheter för de som bor där att komma till en klubb på Himpa.

Andra föreningar, skolor och kommunens kultur- och fritidsverskamhet ska kunna hyra in sig på campen.

– Det finns stora möjligheter för oss att utveckla ungdomsfotbollen och förbättra träningsmöjligheterna generellt, säger David Bergström och fortsätter:

– Om vi bygger hallen underlättar vi för kommunen då vi skapar en hall som motsvarar minst två Teknikhallar i storlek, vilket gör att trycket på andra hallar minskar vintertid. Förr var inte fotboll en året-runt-sport som det är idag. Nu tränar ju ungdomarna tolv månader om året. För kommunen och för staden är det en bra möjlighet att få motsvarande två till Teknikhallar.

Planer på en ny skola

IFK står för investeringen på uppemot 25 miljoner kronor. Hur ska då investeringen betala sig? IFK:s koncernchef säger att man måste få till avtal där andra parter hyr in sig för att det ska löna sig för klubben.

– Vi behöver få till ett avtal med kommunen om att hyra in sig för skolverksamhet och breddidrott för kultur och fritid. Samma upplägg som med Teknikhallen, annars blir det svårt för oss att investera och klara hela driften på det. Här behöver man få ett partnerskap med kommunen och andra skolor.

IFK:s arbete med att sälja och förädla marken runt Östgötaporten är en förutsättning för att man ska kunna investera i en sådan här typ av anläggning, berättar David Bergström och säger att IFK vill arrendera marken på Himmelstalund för att kunna bygga campen.

I samband med planerna för Himpa hade IFK även en tanke på att starta en skola på Östgötaporten – en ”IFK Academy” – avslöjar David Bergström:

– Vi planerade för att ansöka om att starta en skola tillsammans med Jönsbergska. Men planerna kom lite för sent för att vi skulle få till det nu. Men vi ser en fantastik möjlighet att ha en skola för idrott på Östgötaporten med fantastiska träningsmöjligheter på Himpa. Och när vi bygger ihop arenan hoppas vi få till en bostadsdel i den södra läktaren med lägenheter för elever som kommer från andra städer. Då kommer de till en trygg miljö hos oss under ordnade former med både boende, skola och restaurang.

Men i ett första läge blir det alltså att färdigställa campen. IFK är hoppfulla om att det ska ske snart.

– Indikationerna från kommunen är positiva, de håller på att bereda ärendet. Vi hoppas få en återkoppling första kvartalet, så det är ganska snart. Sen handlar det om att fortsätta dialogen och få till ett samarbetsavtal med kommunen avseende marken och driften.

När kan det hela stå klart?
– Förhoppningsvis kan vi sätta spaden i marken i till hösten. Sedan tar det inte mer än två-tre månader att få upp hallen. Det vore fantastiskt kul om det kan bli klart till vintern 2018.

KAMRATERNA

Så hoppas IFK bygga klart arenan – Nya Parkens VD berättar

Förslag på tillbyggnaden av Nya Parken.
Så här kan tillbyggnaden av ”Berget” komma att se ut. Klicka på bilden för förstoring.

Det byggs intensivt kring Nya Parken. Men vad är det som byggs och vad innebär det för IFK? Och när ska hörnet mellan ”Berget” och östra läktaren äntligen bli klart? Kamraterna har pratat med Parkens VD, David Bergström.

David Bergström är VD för Norrköpings Idrottspark AB och Parken Event & Arena AB. Det förstnämnda bolaget äger arenan och ansvarar för till exempel fastigheten, markytor, drift och underhåll. Parken Event & Arena är hyresgäst och ansvarar för publika evenemang, restauranger och konferenser med mera.

IFK Norrköping arbetar nu intensivt med att förädla Nya Parken och områdena runt omkring. Bostäder byggs nu på östra planen (etapp 1 i detaljplanen), till årsskiftet hoppas man ha klart med externa hyresgäster på arenan och 2016 öppnar ett gym. Planerna är att öka intäkterna kring Nya Parken för att nå det stora målet: Att bygga färdigt arenan.

David Bergström sitter i IFK-styrelsen sedan 2010 och satt även i styrelsen för Norrköpings Idrottspark och Parken Event & Arena innan han blev VD. Bolagens syfte är att öka det ekonomiska resultatet kring Nya Parken för att ge IFK få en lägre kostnad för att använda arenan.

– För varje krona vi får in så får IFK en krona lägre hyra. IFK betalar idag 10-12 miljoner kronor per år för att spela på Nya Parken. Det är ohållbart. Man kan jämföra med till exempel Örebro, Kalmar och Elfsborg som betalar 3-7 miljoner till sina kommuner enligt de jämförelser jag tagit del av. Där vill vi hamna på sikt, men då behöver vi få intäkter kring Nya Parken, säger David.

Södra läktaren, förslag. Klicka för förstoring.
”Berget”, förslag med skola. Klicka för förstoring.

Det är vattentäta skott mellan bolagen och det sportsliga inom IFK. Alltså kan inte spelare köpas för pengarna som kommer in. Det enda sättet för bolagen att hjälpa IFK är att få ett bättre kassaflöde genom att förädla arenan.

IFK:s ansträngda ekonomi har hindrat föreningen att utveckla Nya Parken. Men när man lyckades få till en ändring av detaljplanen på östra plan och sälja marken för bostadsbyggande öppnades många möjligheter.

David förklarar hur IFK tänker kring arenautvecklingen:

– Vi i styrelsen kände att vi måste ha mer fokus på arenan och förädla området bättre. Förut var klubbdirektören ansvarig för hela Nya Parken och bolagen Norrköpings Idrottspark och Parken Event & Arena. Klubbdirektören var även ansvarig för att dra in marknadsintäkter.

– Vi ville bli effektivare och delade upp arbetet i två delar. En fotbollsdel som klubbdirektören ansvarar för, och en del som handlar om att färdigställa Nya Parken och få arbetet med arenan på fötter.

Hyresgäster snart på plats

Det är alltså det sistnämnda David Bergström arbetar med. Man har nu påbörjat en projektering av arenan för att ta tillvara på de ytor som är tillgängliga. Totalt sett rör det sig om ett par tusen kvadratmeter.

– Bland annat jobbar vi med hörnet mot brandstationen. Vi har där cirka 1000 kvadratmeter i två plan som är lediga som vi gör i ordning för externa hyresgäster. Vi hoppas kunna göra klart med detta till årsskiftet.

Även i källaren under Curva Nordahl (norra läktaren) finns långt gångna planer.

"Berget" bakifrån, klicka för förstoring.
”Berget” bakifrån, förslag med skola. Klicka för förstoring.

– Det är 1500 kvadratmeter som vi projekterar för ett gym som ska drivas i IFK:s regi och kunna användas av spelare, medlemmar, partnerföretag och givetvis även allmänheten. Vi vill få till ett center som vi kallar för “Formkurvan” med rehabilitering, naprapater, Motions- och idrottsskadeenheten med mera. Vi vill ha en sportprofil, vi har ju mycket kunskap själva inom detta genom IFK och Dale Reese. Vi förhandlar med flera hyresgäster just nu, berättar David.

Även i den östra läktaren finns det tillgängliga ytor som kan göras i ordning för någon verksamhet, till exempel livsmedelsbutik eller kontor. Och så är det ju den södra läktaren som aldrig blev klar och ihopbyggd med den östra.

Hoppas på ytterligare markförsäljningar

– Där finns på sikt planer att göra något, beroende på om vi lyckas med ytterligare markförsäljningar. Vi behöver sälja mer mark för att få mer ekonomiska muskler. Tanken med “Berget” är att bygga ihop hörnet med en fastighet, och på baksidan kanske ha kontor eller gymnasieskola eller något liknande. På det sättet kan vi få ett rejält ökat kassaflöde.

En nyckel för att få in pengarna för att kunna bygga klart “Parken” är att sälja mark på den södra planen där det idag finns en konstgräsplan.

– Den är i dåligt skick och kommer bara användas november ut. När vi häromåret bytte konstgräset på Nya Parken så flyttade vi det gamla gräset till Bollspelaren som då blev en ersättningsplan för den södra planen.

Detaljplanen för södra planen (etapp 2 i detaljplanen) vill IFK få ändrad så att den ytan kan användas för att bygga bostäder, vilket inte är möjligt idag.

– Om en detaljplaneändring kan fortsätta och vi kan sälja marken på södra plan för bostäder kan vi ta de pengarna för att bygga ihop arenan, förklarar David.

Men det lär ta tid. Han tror att någonting kan hända om tre år till fem år – i bästa fall.

Men en färdigbyggd arena kan betyda mycket för en annan möjlig intäkt:

– Då finns det säkert ett större intresse för arenanamnet. Och inte minst när det går bra fotbollsmässigt så ökar väl också möjligheterna att få ett namn på arenan. De kronorna vi kan få in där ger ju lägre arenakostnad för IFK.

KAMRATERNA

Fotnot: Bilderna med tillbyggnaden av södra läktaren är enbart förslag. Det finns inget beslut om att det ska se ut som i förslagen.

(Artikeln uppdaterad 13 september med två nya bilder.)