Nya klubbdirektören vill förbättra IFK:s service och information

Håkan Wetell heter IFK Norrköpings nya tillförordnade klubbdirektör som ersätter Magnus Karlsson som ju fick lämna sitt uppdrag i juni. Håkan sitter i styrelsen och har under nästan tio års tid arbetat med sociala frågor i IFK.

Kamraterna pratade med Håkan om hans nya tjänst inom IFK.

Vad är det du ska jobba med?
– Det är ju många stora och små frågor i en förening, och under tiden en ny klubbdirektör ska rekryteras behövs någon som har hand om frågor som rör ekonomi, kansli, service till medlemmar och marknadsfrågor. Det som pågår i vardagen men inte handlar om fotbollen, kan man säga.

Du har under många år arbetat som ”human resource” i IFK och är med i ledarstaben. Är det en fördel nu som klubbdirektör?
– Ja, det tror jag. Jag känner alla i laget och många på kansliet, vilket nog är en fördel och lättare för alla när det handlar om en temporär lösning.

Vad hoppas du kunna bidra med?
– Vi har inte hunnit prata igenom allt med styrelsen, men vi vill ha en bra servicegrad mot medlemmarna och se till att kansliet fungerar. Det är många som intresserar sig för IFK och informationsbiten är viktigt.

IFK får ju en del kritik för att inte vara jättebra på information och marknadsföring.
– Det är inget nytt, och det är därför jag nämner det. Det är viktigt att vi är noggranna och bra där. Sedan vill jag poängtera att vi har råd med det vi har när det gäller resurser.

Du är tillförordnad från 10 augusti till årets slut. Finns det några tankar om en fortsättning?
– Nej, det är inga diskussioner om det. Nu hade jag en möjlighet att ta tjänstledigt från mitt jobb som rektor så det passade bra.

KAMRATERNA